DARMOWA ZAMÓWIENIE STATKU + 99 € | KOD: FREESHIP


Klauzula

Ogolne warunki

Niniejsze Ogólne warunki umowy (zwane dalej Ogólnymi warunkami) regulują proces zakupu i sprzedaży produktów oferowanych przez Lasers-Pointers.com (dalej Lasers-Pointers.com) w katalogu dostępnym na stronie internetowej www.Lasers-Pointers.com.

Warunki ogólne wiążą Lasers-Pointers.com i kupującego (Klienta), przyznając im szereg praw i obowiązków, od momentu, w którym ten ostatni składa i przyjmuje zamówienie za pośrednictwem wyżej wymienionej strony. Są one obowiązkowe i posiadają wiedzę obu stron, więc ich akceptacja przy rejestracji jako klient jest niezbędna, aby móc sformalizować zamówienie. Dlatego klient musi uważnie przeczytać te warunki.

Nagłówki poszczególnych klauzul mają jedynie charakter informacyjny i nie wpływają, nie kwalifikują ani nie rozszerzają interpretacji Ogólnych warunków.

Niniejsze warunki ogólne będą regulowane przepisami obowiązujących przepisów prawnych.

1. Zaangażowane strony

Właściciel firmy:
Imię i nazwisko: Luis Corraliza Sanchez
NIF: 4857077-Y
Siedziba: C / San Juan Bautista N10 1A - 45600 - Talavera de la Reina - Toledo
E-mail (e-mail): info@lasers-pointers.com

Klient:
Klient będzie uważany za każdego użytkownika sieci www.Lasers-Pointers.com, który złożysz zamówienie i jego akceptację w tym samym momencie w momencie jego realizacji.

Klient musi zarejestrować się jako taki i podać następujące dane, aby móc złożyć zamówienie: imię i nazwisko lub nazwa firmy, CIF / NIF, adres faktury, adres dostawy, kontaktowy numer telefonu i kontaktowy adres e-mail. W tej chwili musisz zaakceptować niniejsze warunki ogólne.

Dane przekazane przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z Warunkami korzystania z witryny (sekcja „Informacje prawne”)

2. Cel umowy

Sprzedaż produktów oferowanych przez Lasers-Pointers.com w sieci przez klienta. Są to produkty wskaźników laserowych przeznaczonych do prywatnego użytku.

3. Oferta przetargowa

Oferta jest ograniczona do produktów pojawiających się w sieci www.Lasers-Pointers.com i jest ważna przy zakupach na całym świecie.

Każdy produkt ma kartę danych, która pokazuje charakterystykę techniczną produktu, markę, model, zdjęcia, cenę sprzedaży z VAT zawartym na Półwyspie i Balearach oraz okres dostępności produktu w świetle jego dostawy i dostawy dla klienta.

Całkowity koszt zamówienia zostanie przekazany klientowi w momencie dokonywania zamówienia i przed jego przyjęciem.
Cena produktów to ta, która pojawia się w Internecie w momencie składania zamówienia.

4. Przyjęcie oferty

Występuje w momencie, w którym Klient wyraża wyraźną zgodę na złożone zamówienie. Wcześniej, podobnie jak podczas rejestracji jako klient, klient musiał zaakceptować Warunki ogólne.

5. Zlecenia płatnicze

Istnieją trzy sposoby zapłaty ceny ustalonej dla każdego zamówienia, z której możesz wybrać klienta:

A) Płatność z góry przelewem bankowym:

Klient musi dokonać przelewu bankowego na konto Lasers-Pointers.com w wysokości ceny produktów zamówienia. W przelewie należy podać numer zamówienia (numer jest automatycznie przypisywany przez system po zakończeniu zamówienia); Oprócz wskazania jako beneficjenta tego samego na Lasers-Pointers.com.

Przelewu należy dokonać w ciągu maksymalnie dziesięciu dni od zrealizowania zamówienia na konto bankowe, które pojawi się po zakupie. Jeśli w tym okresie nie będzie dowodu wpłaty, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

B) Płatność kartą:

Klient może wybrać płatność za pomocą swojej karty, realizując operację w momencie realizacji zamówienia. Płatność kartą jest w 100% pewna.

6. Dostawa zamówień

Czas dostawy zamówień zależy od dostępności produktu lub produktów, które je tworzą, dostępności wskazanej na zakładkach każdego z produktów w katalogu internetowym www.Lasers-Pointers.com. Warunki dostępności, w celu obliczenia czasu dostarczenia zamówienia, będą takie, które pojawią się w reklamie na stronie w momencie składania zamówienia przez kupującego.

W sformalizowanych zamówieniach w trybie płatności z góry, przy obliczaniu terminów dostawy brany będzie również pod uwagę dowód realizacji płatności przez klienta przelewem bankowym lub przychodem gotówkowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Lasers- Pointers.com.

Jednak ten okres dostępności może zostać zmodyfikowany w przypadku jednoczesnych zamówień na ten sam produkt lub produkty, które prowadzą do zakończenia zapasów produktu. Nowy czas dostawy zostanie wskazany klientowi w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli koniec stanu magazynowego jest ostateczny, klient zostanie poproszony o wybranie produktu innego niż podobne cechy i ceny podobnej do sprzedawanego produktu, lub anulować zamówienie, zwracając zapłacone z góry pieniądze w przypadku zamówień z modalnością Płatność z góry.

Opóźnienia w dostawach dłuższe niż dziesięć dni zgodnie z terminem dostępności, opóźnienie przypisane do Lasers-Pointers.com, będą uprawniały klienta do anulowania zamówienia, jeśli wyrazi to pisemnie na adres e-mail info@ lasers-pointers. com I, w stosownych przypadkach, pieniądze wypłacone z góry i bez roszczeń odszkodowawczych, obecnych lub przyszłych, bezpośrednich lub pośrednich.

Czasy dostawy będą zależeć od rodzaju przesyłki wybranej przez klienta, pojawią się podczas procesu zakupu. Warunki te są zawsze przybliżone i nigdy nie są ubezpieczone, dlatego nigdy nie będą ważnym powodem odrzucenia paczki lub anulowania zakupu, klient rozumie i przyjmuje jego akceptację, a także roszczenie z tytułu poniesionych wydatków, które wygenerowałem jeśli nie, sfinalizuj zakupu z tego powodu.

Zamówienia, które nie zostaną dostarczone do Klienta w ciągu siedmiu dni od wysłania z przyczyn niezależnych od Lasers-Pointers.com, zostaną zwrócone sprzedawcy, przy czym zamówienie zostanie anulowane dla wszystkich celów, a klientowi, jeśli w ogóle, zostaną zwrócone pieniądze z góry i bez roszczeń odszkodowawczych, obecnych lub przyszłych, bezpośrednich lub pośrednich.

Dostawa zostanie zrealizowana „od drzwi do drzwi” na adres dostawy wskazany w danych wysyłki zamówienia. Późniejsza modyfikacja tego adresu może wygenerować szereg wydatków, które poniesie klient.

Zamówienia zostaną dostarczone przez firmę transportową na adres dostawy wskazany przez Klienta i osobę, która została ustalona jako odbiorca tego samego. Informacje te zostaną uwzględnione w dowodzie dostawy firmy transportowej, który wskaże także liczbę paczek przesyłki, całkowitą wagę, numer zamówienia i zwrot kosztów (tylko w przypadku zamówień złożonych metodą płatności za zwrotem) .

Dostawy produktów wielkogabarytowych lub z nadwagą lub produktów, które utrudniają dostawę, będą dostarczane na portalu pod wskazanym adresem.

Oprócz dowodu dostawy faktura zakupu będzie dostarczana do klienta wraz z każdym zamówieniem pocztą elektroniczną.

W przypadku braku faktury Klient może poprosić o nią pocztą elektroniczną na adres info@lasers-pointers.com, podając nazwę posiadacza faktury i numer zamówienia, i zostanie ponownie wysłany pocztą e-mail.

Jeżeli w momencie dostawy jest wyraźnie i wyraźnie widoczne, bez konieczności obchodzenia się z opakowaniem wysyłkowym lub opakowaniem produktu, że produkt ma wady spowodowane uszkodzeniem transportu lub, w ten sam sposób, błędem otrzymany towar, Klient musi zapisać go w potwierdzeniu dostawy i przekazać go do Lasers-Pointers.com (e-mailem na adres info@lasers-pointers.com) w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia w celu być w stanie zażądać zwrotu produktu, którego dotyczy problem, a wraz z nim wymiany na nowy lub zwrotu ceny zapłaconej przez ten sam produkt.

Wady powstałe w transporcie, które są zauważalne dopiero po rozpakowaniu produktu, należy zgłosić w ciągu pierwszych 24 godzin od otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną na adres info@lasers-pointers.com, wskazując szkody wyrządzone w produkcie oraz Żądanie zwrotu produktu, którego dotyczy problem, a wraz z nim wymiany na nowy lub zwrotu ceny zapłaconej przez ten sam produkt.

7. Anulowanie zamówień

Tylko anulowania zamówień będą akceptowane, jeśli Twoje zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W przypadku, gdy został już przygotowany, ale nie został wysłany, jeśli chcesz go anulować, możesz to zrobić, zakładając koszt 10 €, który zostanie zdyskontowany z kwoty już zapłaconej za przetwarzanie zamówienia. Jeśli nie zapłaciłeś jeszcze za wybór metody płatności przy odbiorze, musisz zapłacić 10 € za pomocą depozytu bankowego na dowolnym rachunku, który zostanie udostępniony, jeśli nie przejmiesz i nie potwierdzisz takiego długu za pomocą Lasers-Pointers. com Który podejmie środki prawne, które uzna za właściwe w celu odzyskania tej kwoty. Jeśli twoje zamówienie zostało już wysłane, możesz je odesłać w ciągu maksymalnie 14 dni, ale koszty wysyłki zostaną poniesione przez klienta / kupującego, a ponadto zostaniesz odjęty od kwoty do zwrotu 15 € za koszty wysyłki w dniu nasza część i realizacja zamówienia.

Obowiązkiem kupującego / klienta jest upewnienie się, że żądany produkt jest tym, którego chcesz, aw razie wątpliwości kupujący / klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Lasers-Pointers.com w celu uzyskania informacji o produkcie przed jego zakup.

W przypadku odrzucenia zakupu przez odbiorcę / klienta z przyczyn innych niż Lasers-Pointers.com, może on domagać się kosztów wysyłki do odbiorcy tego samego, zmuszając go do pokrycia całkowitych poniesionych kosztów wysyłki, które będą szacuje się na 20 €.

8. Gwarancja

Ramy prawne gwarancji (ustawa 23/2003 z dnia 10 lipca o gwarancjach w sprzedaży towarów konsumpcyjnych) mają na celu zapewnienie klientowi różnych możliwości zażądania warunków sanitarnych, gdy nabyty towar nie jest zgodny z umową, co daje mu możliwość wymagające naprawy lub wymiany towaru, chyba że jest to niemożliwe lub nieproporcjonalne. Gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa lub kończy się niepowodzeniem, konsument może żądać obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Na produkty udzielana jest gwarancja 2 lata od daty otrzymania przesyłki. Producenci produktów ponoszą wyłączną odpowiedzialność za gwarancję i zapewniają niezbędne wsparcie techniczne i posprzedażne. Jeśli klient ma jakikolwiek problem z produktem, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej (SAT) określonym przez każdego producenta.

Z tego powodu Lasers-Pointers.com będzie odpowiadać Klientowi na wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktów zamówienia, rozumianych jako towary do prywatnego użytku.

Gwarancja Lasers-Pointers.com wynosi 6 miesięcy jako dystrybutor, po 6 miesiącach od daty zamówienia gwarancja jest oferowana bezpośrednio przez producenta. Lasers-Pointers.com w przypadku awarii jednego z tych produktów przekaże kupującemu adres producenta, aby wysłać go do naprawy lub wymiany. Koszty zwrotu zostaną w każdym przypadku poniesione przez kupującego.
· Jeżeli wada ujawni się w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dostawy towaru, zakłada się, że anomalia istniała już w chwili zakupu, a konsument nie musi niczego udowadniać.
· Jednak w przypadku, gdy brak zgodności przejawia się po 6 miesiącach oraz w wątpliwych przypadkach, producent może wymagać niezależnego raportu eksperta w celu przetworzenia gwarancji. W oczywistych przypadkach nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego działania w okresie gwarancyjnym nie ma problemu.
W każdym przypadku, w czasie gdy konsument jest pozbawiony produktu, zawieszane jest obliczanie okresu gwarancji; Na przykład, jeśli naprawa obiektu trwa 15 dni, okres gwarancji kończy się 15 dni później niż pierwotnie planowano.

Aby poradzić sobie z tą gwarancją, klient musi skontaktować się z Lasers-Pointers.com, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@lasers-pointers.com, w którym poda: nazwę posiadacza faktury, numer zamówienia, numer faktury i przyczyna niezgodności.

Jeśli musisz przesłać nam swój produkt do sprawdzenia, podany zostanie adres wysyłki. Koszty wysyłki ponosi klient. Obok uszkodzonego elementu musi znajdować się kopia faktury zakupu i umowa gwarancyjna prawidłowo podpisane przez dział pomocy technicznej. Po upływie 7 dni od roszczenia klienta do Lasers-Pointers.com, jeśli produkt nie został przetworzony i dostarczony w miejscu wskazanym przez Pomoc techniczną, nasz dział nie zaakceptuje roszczenia i anuluje to żądanie poprzez anulowanie dowolnego rodzaju gwarancji na urządzeniu. W przypadku otrzymania uszkodzonego elementu z powodu złego opakowania, nie zajmiemy się naprawą. Powiadomienie klienta o problemie i rozwiązanie go bezpośrednio przez klienta i agencję transportową. Każdy materiał, który nie jest zgodny z tymi cechami, zostanie odesłany do Ciebie, nawet jeśli materiał jest zgodny z innymi częściami gwarancji. Jeśli wybierzesz niezabezpieczoną metodę wysyłki, a paczka zostanie uszkodzona, klient będzie odpowiedzialny za utratę.

- Proces gwarancji.

A) Jeśli dowód zakupu produktu wykaże, że uszkodzenie jest objęte warunkami gwarancji, po naprawie lub wymianie zostanie zwrócony klientowi bez wydatków.

· Napraw lub wymień. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wysłanie produktu do naprawy lub zastąpienie go nowym. Wybór należy do sprzedawcy, który decyduje na podstawie kosztów generowanych przez każdą opcję: jeśli jeden z nich jest nieproporcjonalny w stosunku do drugiego, sprzedawca może wybrać najbardziej dogodny dla swoich interesów, o ile konsument nie przyjmie większe wady. W przypadku, gdy ten sam artykuł nie jest dostępny, zostanie dokonana zmiana w artykule o równych lub większych świadczeniach, zawsze informującym o tym i uprzedniej akceptacji oraz pod warunkiem, że żądanie klienta nie jest nieproporcjonalne, jak wskazano w ustawie 23/2003 z dnia 10 lipca gwarancji sprzedaży towarów konsumpcyjnych (BOE nr 165 z 11-07-2003)
· Obniżka ceny lub rozwiązanie umowy. Gdy nie jest możliwe (lub uzasadnione) zastąpienie produktu nowym, gdy naprawa lub wymiana nie pozwala na pozostawienie produktu w warunkach zgodności, gdy okres jest przesadzony ... konsument może zdecydować między pytaniem w celu obniżenia ceny Lub rozwiązać umowę (o ile ważny jest brak zgodności). Ponadto konsument ma prawo do odszkodowania za szkody.

Lasers-Pointers.com z powodów innych niż firma, nie zobowiązuje się do dostarczenia produktu objętego roszczeniem w określonym terminie, będącym terminem określonym przez hurtownika lub producenta, termin, który zostanie należycie przekazany klientowi pocztą .

Przesyłka zwrotna zostanie wysłana zwykłą pocztą, co spowoduje, że kupujący będzie odpowiedzialny za utratę, uszkodzenie lub utratę, w przypadku preferowania przesyłki ubezpieczonej i szybciej może zdecydować się na zwrot przesyłką kurierską, płacąc 3 €. Kwota ta zostanie wypłacona przelewem bankowym.

B) Jeśli pokwitowanie produktu wykaże, że urządzenie działa idealnie, zostanie ono zwrócone klientowi, a klient musi zapłacić wygenerowane koszty transportu oraz koszty obsługi i kontroli, szacowane na łączną kwotę 10 €. Przesyłka zwrotna zostanie wysłana zwykłą pocztą, a kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie straty, uszkodzenia lub zagubienia, w przypadku preferowania przesyłki ubezpieczonej i szybszej może zostać zwrócony przesyłką ekspresową, zwiększając kwotę 3 € plus 13 € w całkowity. Kwota ta zostanie wypłacona przelewem bankowym.

C) Jeżeli po otrzymaniu produktu okaże się, że awaria urządzenia narusza warunki gwarancji, gwarancja zostanie unieważniona. Produkt zostanie zwrócony klientowi i należy go opłacić wygenerowane koszty transportu oraz koszty obsługi i kontroli, szacowane na łączną kwotę 10 €. Przesyłka zwrotna zostanie wysłana zwykłą pocztą, a kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie straty, uszkodzenia lub zagubienia, w przypadku preferowania przesyłki ubezpieczonej i szybszej może zostać zwrócony przesyłką ekspresową, zwiększając kwotę 3 € plus 13 € w całkowity. Kwota ta zostanie wypłacona przelewem bankowym.

Po sprawdzeniu wysyłki urządzenia szacunkowe koszty w wysokości 5 € odpowiadające każdej zmianie adresu lub resentymentu, na żądanie klienta lub z powodu nieprawidłowego wskazania w zamówieniu, zostaną poniesione przez klienta.
Jeśli paczka zostanie zwrócona z powodu nieprawidłowego adresu, będzie nieobecna, nie odbierze lub nie odmówi, klient zostanie powiadomiony, gdy otrzymamy ją w naszym biurze, aby zdecydował się to zrobić. W przypadku zamówienia nowej przesyłki musisz zapłacić 5 € jako koszt wysyłki. Uzgodnienie rozwiązania z naszej strony potrwa miesiąc, po upływie tego czasu bez odpowiedzi zostanie uznane za zignorowanie zakupu i rezygnacji z artykułów i zapłaconej przez nich kwoty.

- Anulowanie gwarancji.

Żadne przypadki gwarancji nie będą akceptowane, jeśli produkty były niewłaściwie używane lub niezgodne z ich cechami przez klienta.

Produkty nie są objęte gwarancją z następujących powodów:

· Nieprawidłowe użytkowanie, manipulowanie lub konserwacja przez klienta urządzenia lub elementu.
· Elementy spalone przez udary elektryczne lub przepięcia.
· Uszkodzone lub uszkodzone elementy mogą ulec uderzeniu
· Niepoprawna naprawa, modyfikacja przez klienta zespołu.
· Pogorszenie, usunięcie lub ukrycie przez klienta Lasers-Pointers.com etykiety gwarancyjnej lub producenta wszystkich produktów (w tym etykiet z numerami seryjnymi i plombami zabezpieczającymi).
· Usterki powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub poza określonymi warunkami środowiskowymi, wadami instalacji lub zużyciem spowodowanym normalnym użytkowaniem urządzenia.
· Uszkodzenia spowodowane przez katastrofy, takie jak pożary, powodzie, wiatr, trzęsienia ziemi lub burze.
· Estetyczne lub porysowane uszkodzenia materiałów z tworzyw sztucznych, takich jak obudowy.
· Uszkodzenia spowodowane uderzeniami innymi przedmiotami, upadkami, rozlaniem płynów lub zanurzeniem w płynach.
· Błąd w wyniku manipulacji przez nieautoryzowanych techników, a także późniejszych modyfikacji lub rozszerzeń nieuwzględnionych w oryginalnej konfiguracji.
· Błędy związane z błędami konfiguracji lub niezgodnościami komponentów.
· Części eksploatacyjne, takie jak bateria. Skrócenie żywotności baterii z powodu powtarzających się procesów ładowania / rozładowywania uważa się za normalne.
· Uszkodzenia przez przypadek, nadużycia, niewłaściwe użycie lub niewłaściwe zastosowania.
· Pogorszenie jakości wynikające z normalnego użytkowania.
· Wszelkie uszkodzenia lub uszkodzenia, jeżeli numer seryjny i etykieta z kodem kreskowym produktu lub któregokolwiek z jego komponentów zostały zmodyfikowane, usunięte lub usunięte.

9. Prawo odstąpienia od umowy

Klient jest uprawniony do wycofania zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia, zgodnie z art. 44 ustawy 7/1996 z dnia 15 stycznia o sprzedaży detalicznej.

Klient musi poinformować Lasers-Pointers.com e-mailem (info@lasers-pointers.com) w ciągu 14 dni. W ten sposób Klient może być informowany o procedurze zwrotu zamówienia (numer zwrotu, sposób wysyłki i adres dostawy).

Wszystkie towary muszą być zwrócone w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie i bez odblokowywania. Klient musi się dostosować i podjąć odpowiednie środki ochrony i opakowania produktu, który zostanie wysłany do naszych magazynów. W przeciwnym razie Lasers-Pointers.com zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu.

Poza tym okresem żadne wycofania zamówienia nie będą przyjmowane, ani zamówienia na dostawę towarów wykonane zgodnie ze specyfikacjami Klienta lub wyraźnie spersonalizowane, lub które z natury nie mogą zostać zwrócone lub mogą ulec pogorszeniu lub szybko wygasać; Oraz żądania dostarczenia nagrań dźwiękowych lub wideo, płyt i oprogramowania, które zostały nieopieczętowane przez klienta, a także plików komputerowych, dostarczonych elektronicznie, które można natychmiast pobrać lub powielić do stałego użytku. Jeśli paczka zostanie zwrócona niepoprawnie lub niekompletnie, klient zostanie powiadomiony o jej otrzymaniu w naszym biurze, aby mógł wybrać, co chce z nią zrobić. Będziesz miał miesiąc od powiadomienia przez nas na uzgodnienie rozwiązania, po tym czasie bez odpowiedzi zostanie uznany, że zignoruje on zakup i zrzeka się swoich artykułów i kwoty za nie zapłaconej.

Klient, który poniesie bezpośredni koszt zwrotu produktu do Lasers-Pointers.com. Tylko w przypadku, gdy zwrot dotyczy błędu wysyłki lub innych przyczyn, które można przypisać nam, zajmiemy się kosztami wysyłki. Nie akceptujemy zwrotu należnego frachtu. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas transportu zwrotu produktu. Zwroty należy dostarczyć do miejsca docelowego w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu. W przeciwnym razie zostanie odrzucony i zwrócony.

Jeżeli klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy lub prawa do odstąpienia od umowy, po otrzymaniu towaru i sprawdzeniu, że jest w idealnym stanie, Lasers-Pointers.com będzie zobowiązany do zwrotu kwot zapłaconych przez klienta pomniejszonych o koszty wysyłki, płatności prowizje, koszty zwrotu, takie jak opłaty bankowe i koszty przetwarzania szacowane na 10 €. Zwrot tych kwot zostanie dokonany jak najszybciej, aw każdym razie nie później niż w ciągu trzydziestu dni od wycofania lub rozwiązania.

10. Obowiązki klienta

Przeczytaj niniejsze Ogólne Warunki przed rejestracją jako klient.
Przestrzegaj Ogólnych warunków, gdy zamówienie zostanie przyjęte.
Zapłać uzgodnione ceny w momencie składania zamówienia.

11. Obowiązki Lasers-Pointers.com

Dostarcz produkt w dobrym stanie w miejscu wysyłki.
Przestrzegaj ceny zamówień uzgodnionych w momencie ich realizacji.

12. Prawa klienta

Otrzymuj produkty, które składają się na Twoje zamówienie w idealnym stanie.

13. Prawa Lasers-Pointers.com

Otrzymuj płatności za zamówienia.
Zmodyfikuj ceny ustalone w sieci dla swoich produktów.
Zmodyfikuj czasy dostawy produktu w zależności od jego dostępności.
Anuluj zamówienia z powodu braku płatności przez klienta.
Anuluj sieć bez uprzedzenia.

14. Powiadomienia

Do celów wszelkiego rodzaju powiadomień, wniosków i pism, których dotyczy niniejsza umowa, za adres wskazany w niniejszych Ogólnych Warunkach uważa się Lasers-Pointers.com.

15. Ważność klauzul

Nawet jeśli klauzula niniejszej umowy lub jednej z jej części jest nieważna lub nie ma zastosowania, pozostałe klauzule lub ich części będą nadal ważne i cenne.

16. Obowiązujące przepisy

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu, a w szczególności: Kodeksowi Cywilnemu, ustawie 26/84 z 19 czerwca Generalnej Obrony Konsumentów i Użytkowników, ustawie 7/98 z 13 kwietnia, Ogólnym warunkom rekrutacji, ustawie 7 / 96 z dnia 15 stycznia w sprawie rozporządzenia w sprawie handlu detalicznego, dyrektywa 2000/31 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca, ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, ustawa 23/2003 z dnia 10 lipca , Gwarancje sprzedaży towarów konsumpcyjnych i przepisy je opracowujące.

Poufnosc

Poniżej przedstawiono warunki użytkowania witryny internetowej www.Lasers-Pointers.com:

1. Ogólny

Korzystanie z tej witryny i / lub rejestracja jako użytkownik zakłada akceptację niniejszych warunków użytkowania i ogólnych warunków umowy.

2. Własność tej strony internetowej

Ta strona jest własnością Lasers-Pointers.com Wszelkie prawa do jej treści, obrazów, tekstu, projektu i oprogramowania są własnością Lasers-Pointers.com.
Wszystkie elementy tej witryny, w tym między innymi jej projekt i treść są chronione prawem własności intelektualnej, własności przemysłowej oraz umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw autorskich.

3. Wykorzystanie treści

Bez wyraźnej zgody Lasers-Pointers.com nie wolno reprodukować, przesyłać ani w żaden inny sposób wykorzystywać treści tej witryny.

4. Obowiązki

Mimo że Lasers-Pointers.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i dokładność treści tej witryny, może ona zawierać błędy lub nieścisłości. W związku z tym nie gwarantujemy dokładności, niezawodności ani dokładności treści.
Lasers-Pointers.com nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich połączonych linkami ze stroną internetową Lasers-Pointers.com.

W żadnym wypadku Lasers-Pointers.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej witryny.

Musisz zabezpieczyć Lasers-Pointers.com przed wszelkimi szkodami wynikającymi z nieprzestrzegania tych warunków lub korzystania z treści tej witryny bez uprzedniej zgody.

5. Podzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków jest nieważne lub staje się nieważne lub staje się niemożliwe do wyegzekwowania na podstawie obowiązującego prawa, takie postanowienie nie miałoby skutku, ale tylko w zakresie tego braku ważności i nie wpłynie na żadne inne postanowienie niniejszych warunków.

6. Prawodawstwo i obowiązująca jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki muszą być interpretowane i podlegają aktualnym przepisom hiszpańskim. Wszelkie spory wynikające z tych warunków muszą być rozstrzygane przez sądy w Toledo w Hiszpanii. Nie uniemożliwia to jednak Lasers-Pointers.com korzystania z prawa do rozstrzygania wszelkich sporów w innej jurysdykcji.

7. Modyfikacje

Lasers-Pointers.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści tej witryny w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

8. Prywatność jest w pełni gwarantowana

Ustawa organiczna 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych. Zebrane dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i włączone do plików danych Luisa Corraliza Sáncheza, odpowiedzialnego za ich utrzymanie i wykorzystanie.
Klient gwarantuje, że dane osobowe przekazane do Lasers-Pointers.com są prawidłowe i jest odpowiedzialny za przekazywanie wszelkich zmian w nich. Właściciel danych może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania oraz, w zależności od przypadku, anulowania, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@lasers-pointers.com